Schoten Yacht Club


Blog 15


Corona en de waterwegenvergunningen

Beste watersporter,

 

Ten gevolge van de huidige Covid-19 uitbraak, wordt de datum waarop de nieuwe waterwegenvergunning van toepassing wordt, uitgesteld van 1 april naar een latere (nog te bepalen) datum. Van zodra bekend, zal op VisuRIS meer duiding gegeven worden over de nieuwe datum en de daarbij horende maatregelen voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen


Deze mededeling werd ook toegevoegd aan de pagina op VisuRIS die een overzicht geeft van de maatregelen die De Vlaamse Waterweg nv neemt n.a.v. Covid-19


www.visuris.be/maatregelen


Koen Maeghe

Afdelingshoofd


Vlaamse waterweg nv

Afdeling Sturing

Havenstraat 44, 3500 Hasselt


Bij nood of crisis situatie 7d/7/d  -  24u/24u

tel: 0800 30 440

tel: +32 78 055 440


Geplaatst 30 maart 2020