Schoten Yacht Club


Blog 22


VPF formule passantenhavens gewijzigd

De tarieven in de passantenhavens zijn sedert vele jaren dezelfde gebleven niettegenstaande het feit dat het onderhoud van de infrastructuur in de loop der jaren alsmaar duurder werd. Om het hoofd te bieden aan de verhoogde kostprijs heeft het bestuursorgaan besloten om de tarieven ongewijzigd te laten maar om de formule aan te passen.


Sedert 1 april 2020 is er volgende wijziging:

“2 nachten aan halve prijs” werd omgezet in “1e nacht betalen, 2e nacht gratis”


Voor wie langer in de passantenhaven wil verblijven geldt vanaf nacht 3 het gewoon tarief.


Tarief overnachting in een vpf-passantenhaven:

   Tot 8 meter : 8 euro

   Groter dan 8 meter: 8 euro + 1 euro per bijkomende meter


Om in eenzelfde passantenhaven nog eens van deze korting gebruik te maken, moeten er minstens 8 dagen verstreken zijn na je vorige bezoek.

Een bezoek overdag aan de havens is mogelijk tussen 9u en 17u en kost 5 euro.

Als je na 17u blijft liggen dient er betaald te worden zoals voor een overnachting.


In passantenhaven Lier dienen VPF-leden voor een dagbezoek slechts de helft te betalen. (2,5 euro)


Steeds welkom in de VPF-passantenhavens!