Schoten Yacht Club


4 • Stront aan de knikker

Den Haag heeft geen flauw idee, en de HISWA blijft maar faciliteren: opnieuw stront aan de knikker

Wellicht pompen we over een paar jaar al het toiletwater weer vrolijk overboord. Waarom we dat denken? Omdat het steeds stiller wordt op het water. Nu ja, op een enkele watersporter na. En die diehard zal met zijn incidentele uitwerpselen de boel toch nooit zo vervuilen, dat de politiek zal eisen dat politie of BOA moet handhaven. Zijn bijdrage aan de bacteriologische samenstelling van het water valt weg tegen die van nog steeds vrij poepende watervogels. Of van de nog steeds vrij lozende beroeps- en chartervaart. Waarom we denken dat het steeds stiller wordt op het water? Omdat een boot bezitten steeds meer 'een heel ding' wordt. Vol verrassingen. We leggen het u uit.

Afgelopen maand stuurde de HISWA vereniging een jubelend persbericht rond 'Toiletwater zelf zuiveren aan boord van jachten wordt toegestaan'. En wat lezen we daar letterlijk? 'Een vuilwatertank is relatief duur en kan stankoverlast geven...'. Ja echt, het staat er schaamteloos. Niet eens een 'Sorry, dat we die dingen zo hebben zitten pushen' of 'Sorry, dat we de politiek niet hebben gewaarschuwd'. Nee, tussen de regels door maakt de branchevereniging stiekem een u-turn van jewelste, en geeft toe dat haar 'vuilwaterpolitiek' is mislukt, nu dat al die vuilwaterpompen staan te verroesten. Opnieuw wil onze branchevereniging weer wat graag tegemoet komen aan de Haagse politiek, in dit geval aangevoerd door de 'D66 mooi-denker' Tjeerd de Groot (ja, dezelfde die de veestapel even wil halveren). Maar waarom zegt de HISWA nu eens niet een keer "Stop, dat gaat niet één, twee, drie", in plaats van over-enthousiast plankgas te geven.

Nou, daar zit natuurlijk ook weer 'een slimme gedachte' achter. Nu er inmiddels al heel wat jachten zo'n vuilwatertank rijk zijn (die bij voorkeur buiten de haven wordt geleegd), is het tijd voor een nieuwe stimulans voor de sector. Inderdaad de eigen zuiveringsinstallatie aan boord. De consultatie is sinds mei in volle gang (echt een klik waard, een mooie plaats om zich een idee te vormen). Zo'n zuiveringssysteem bestaat echter nog nauwelijks. Enkele aanbieders zijn het Duitse Enteron op basis van bacteriën (1500x600x550mm...!), of de chemische (en kleinere 385x235x360mm) oplossing van het Australische Sani-Loo. Apparaten die veel geld kosten en met name bedoeld zijn voor grotere jachten. Maar de branchevereniging HISWA ziet vooral weer een mooie kans voor z'n leden: "Hier liggen kansen voor leveranciers in de watersportsector. Wij gaan direct met hen in gesprek om de ontwikkeling van dergelijke zuiveringssystemen te stimuleren..."

De HISWA-vereniging maakt zich op deze wijze dus opnieuw sterk, dat we met z'n allen weer zo'n niet-uitontwikkeld product moeten aanschaffen. Nu denkt u wellicht: "Laat toch gaan. Ik blijf gewoon lekker lozen zoals altijd..." Maar dan ziet u over het hoofd, dat gelijk met deze nieuwe 'Omgevingswet', die in 2021 al moet ingaan (..), er ook een regeling komt met betrekking tot het verzegelen van afsluiters voor boordtoiletten en vuilwatertanks. Kortom: of u bent veel geld kwijt aan een vuilwatertank met een goede kans op gedoe en stankoverlast, of aan een reinigingssysteem aan boord, dat inclusief de installatie toch ook een aardige duit zal kosten (en wellicht nog te maken zal krijgen met kinderziekten). Overigens blijft het opmerkelijk dat het direct overboord lozen van urine - ondanks alle mogelijke resten van drugs en geneesmiddelen - gewoon toegestaan wordt.

Er worden in Nederland beduidend minder boten verkocht dan in het verleden. Jachthavens met een wachtlijst zijn zeldzaam geworden. Wordt het allemaal ook niet een beetje te veel, te onzeker, te ingewikkeld en wie weet te kostbaar? Stel dat je nu een boot wil kopen, die een vuilwatertank rijk is. Terwijl zelfs de HISWA beweert dat-ie kan stinken. Moet je die tank er dan eerst weer uit laten slopen? Om te vervangen door een zuiveringsinstallatie? Zulke sores wil je je toch niet op de hals halen? Dan nog maar even géén boot! En wie nog een boot heeft zónder vuilwatertank maar met een paar goed werkende afsluiters, die straks moeten worden verzegeld, is dat laatste wellicht de druppel, die hem ertoe beweegt de boot maar te verkopen. De laatste jaren meestal naar het buitenland. Zo wordt het dankzij de inzet van de HISWA steeds rustiger op het Nederlandse water. Zelfs zo rustig, dat we onze persoonlijke bijdrage aan een gezond milieu straks zonder enig gewetensbezwaar en zonder enig risico op handhaving weer met een gerust hart overboord kunnen pompen.

Bronvermelding:  Bert Kuijpers,

schipper van Nauticlink, Flessenpost van november 2019