De vzw Vlaamse Pleziervaart Federatie bestaat sedert januari 1997 en heeft als doel het bevorderen van het watertoerisme en het streven naar duurzame jachthavens.